Scratch a l'aula. BASES DE PROGRAMACIÓMÒDUL 1ENRERA


Objectius
Practicar i adquirir seguretat i destresa en els aspectes següents:
 • Conèixer elements bàsics del programa Scratch.
 • Introduir-se en l'entorn Gràfic del programa Scratch: La finestra d'Ordres i la finestra de Programació.
 • Introduir-se en el món gràfic en les ordres de moviment i les ordres d'aspecte del vestit.
 • Practicar les ordres elementals de moviment.
 • Practicar l'ordre de control que agrupa altres ordres. El concepte de procediment.
 • Gestió de disc: desar i recuperar via menú.
 • Entrar i sortir del programa Scratch.
 • Fer una reflexió didàctica. Primer projecte: la geometria a l'aula.
PRÀCTICA 1 2 3 4 SUMARI MÒDUL 1 EXERCICIS MÒDUL 1