Scratch a l'aula. BASES DE PROGRAMACIÓMÒDUL 1ENRERA


Objectius
Practicar i adquirir seguretat i destresa en els aspectes següents:
 • El concepte de la repetició.
 • Introduir-se en el món gràfic del programa Scratch
 • Conèixer l'Editor de dibuixos.
 • Elaboració de vestits: dibuixar i importar.
 • Iniciació a les animacions.
 • Gestió dels fons com a escenaris: dibuixar, importar i duplicar imatges.
 • Fer una reflexió didàctica: Segon projecte: la plàstica a l'aula.
PRÀCTICA 1 2 3 4 SUMARI MÒDUL 2 EXERCICIS MÒDUL 2